Vattenkiosk

För att kunna erbjuda vatten till kunder har VA-enheten installerat en vattenkiosk, där du som kund kommer att ha möjligheten att fylla din tankbil eller liknande.
För att få åtkomst till kiosken måste man registrera sitt företag och kvittera ut en nyckel. Man kan som företag ha flera registrerade nycklar och ansökan om registrering ska ske minst 3 veckor före man behöver vattnet.

 Så här går det till:

  • Fyll i blanketten som du hittar på den här sidan under ”Ansökan om nyckel till vattenkiosk”. Sänd blanketten till VA-enheten. Det går bra via post eller mail.
  • När företaget är registrerat som kund, så skapas nyckeln till vattenkiosken och du som kund får ett mail med eget inlogg till www.vattenkiosk.se och information om var du kan kvittera ut din nyckel/nycklar.
  • På www.vattenkiosk.se kan man enkelt se hur mycket vatten man har tankat, vid vilka tillfällen och var tankstationerna finns.
  • Fakturering sker enligt gällande VA-taxa.

Varför har man installerat vattenkiosker?

Syftet med installationen av vattenkioskerna är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vattnet till våra kunder. Vattenkiosken har en backventil installerad så att ingen smitta kan komma in i ledningsnätet.

Observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten och inte dricksvatten.

Samtliga brand- och spoluttag på det allmänna ledningsnätet kommer framöver att vara låsta.

Tankstationsnyckeln är personlig och debiteras vid förlust. Om man får felmeddelande vid vattentankningen eller om det inte kommer något vatten, vänligen kontakta Surahammars KommunalTeknik AB 0220-467 00 (dagtid) och 0220-467 45 (kvällar och helger).