Läckage

Läckage i fastigheten? Undvik stora vattenräkningar genom att regelbundet kontrollera eventuella läckage på vattenledningar, kranar, toaletter samt övrig vattenansluten utrustning.

Läs av vattenmätaren regelbundet för att kontrollera din förbrukning. Exempelvis kan en droppande kran eller en toalett ”som bara rinner lite grann” medföra en ganska stor förbrukning per år.

Så här kan du göra:

Kontrollera fastighetens vattenledningssystem

Som fastighetsägare kan du förhindra ev. vattenskador på din fastighet genom att kontrollera fastighetens vattenledningssystem.

  • Stäng alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud, kan det finnas en läcka inom fastigheten.
  • Stäng avstängningsventilen före vattenmätaren, om det susande ljudet då upphör, finns det ett läckage inom fastigheten. Om det är svårt att höra eventuella ljud kan du vänta ca tio minuter med stängd avstängningsventil, om mätarens tandade hjul börjar snurra när du öppnar avstängningsventilen tyder även detta på ett läckage.
  • Kontrollera kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenanslutning innan du kontaktar en rörledningsfirma.
  • Om susande ljudet inte upphör när du stänger avstängningsventilen, betyder det att en eventuell läcka kan finnas före vattenmätaren.

Så här många kubikmeter, m3 vatten blir det per år om du har en läcka stor som:

  • en sytråd, Ø 0,3 mm, då droppar din kran hela tiden (tät droppning). Den här läckan motsvarar cirka 40 kubikmeter per år.
  • en något grov synål Ø 0,9 mm, det är som en tunn stråle vatten. Den här läckan motsvarar 350 kubikmeter på ett år.
  • en tändsticka, Ø 2,7 mm, det är ungefär den stråle som blir när du sköljer din disk. Den här läckan motsvarar 3500 kubikmeter per år.
  • en penna, Ø 8,7 mm, det är ungefär som en badkarstappning. Med en sådan här läcka kan du förlora 35 000 kubikmeter vatten om året.
  • en enkrona Ø 27,5 mm, det är en spolning ur en brandpost. Om du skulle ha en sådan läcka under ett år tappar du 350 000 kubikmeter vatten.