Avläsning

En gång om året sker Årsavläsning av vattenmätaren.

Årsavläsning sker via självavläsning. Du får ett självavläsningskort hemskickat.

Kontrollera att:

  • det är rätt abonnentnummer, finns på tidigare fakturor.
  • mätarnumret stämmer, finns instansat i mässingsringen runt glaset.

Läs av siffrorna i räkneverket. Meddela mätarställningen till oss på något av följande sätt:

1: Internet, se instruktioner och inloggningsuppgifter på avläsningskortet
2: Post, fyll i uppgifterna på avläsningskortet, datera och signera och posta.

Mellan avläsningarna beräknas/preliminärdebiteras din förbrukning. Den är baserad på din föregående årsförbrukning. Du får fyra fakturor/år, kvartalsfakturering.

Om du under året har betalt mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på den faktura där den årliga avläsningen redovisas, kommer i december.

Det är viktigt att du läser av din mätare och meddelar mätarställningen. Om inte mätarställningen rapporterats till oss kommer din förbrukning att beräknas/uppskattas.