VA-taxa 2022

VA-taxan är antagen av Surahammars Kommunalteknik AB:s styrelse den 27 september 2021 och kommunfullmäktige den 29 november 2021. Anläggnings- och brukningstaxa gäller från och med den 1 januari 2022 till den 31 december 2022. Anläggningstaxan är oförändrad och brukningstaxan är höjd med 10%. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Surahammars KommunalTeknik AB. VA-taxa uppdelas … Fortsätt läsa VA-taxa 2022