VA-taxa 2021

VA-taxan är antagen av Surahammars Kommunalteknik AB:s styrelse den 17 september 2020 och kommunfullmäktige den 30 november 2020. Anläggnings- och brukningstaxa gäller från och med den 1 januari 2021 till den 31 december 2021. Anläggningstaxan är oförändrad och brukningstaxan är höjd med 10%. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Surahammars KommunalTeknik AB. VA-taxa uppdelas … Fortsätt läsa VA-taxa 2021