Servisanmälan

Servisanmälan fylls i vid nyanslutning/påkoppling till kommunalt VA bostads ändamål- förhållande ändring och inlämnas till Surahammars kommunalteknik AB för vidare bearbetning.