Vatten & Avlopp

Drick kommunalt vatten och gör en miljöinsats!

I Surahammars kommun tas vattnet från en grundvattentäkt i Strömsholmsåsen och håller erkänt hög klass. Via många och långa vattenledningar flödar rent vatten från vattenverk ut till ca 10 000 personer i kommunen. Vår förhoppning är att du dricker mycket kranvatten, gärna mer än idag. Det är billigt, gott och bidrar positivt till miljön.

Vatten från en grundvattentäkt håller låg och jämn temperatur med en låg halt organiska- och mikrobiologiska ämnen. Vi provar regelbundet vattnets kvalitet och bedömer det ur många olika aspekter. I testerna spåras bland annat eventuella bakterier, tungmetaller och bekämpningsmedel. Vårt dricksvatten får inte innehålla bakterier och inga gränsvärden överskrids. Bakterier innehållet i vårt dricksvatten är långt ifrån gränsvärden.

Att skilja på dagvatten och spillvatten

Dricksvatten blir så småningom avloppsvatten. I kretsloppet bidrar disk- och tvättmaskiner och dusch till det som vi kallar avloppsvatten och som därefter renas i våra anläggningar i Surahammar och Virsbo.

En långsiktig uppgift handlar om att i högre grad försöka skilja dagvatten (regn, snösmält vatten) från hushållens spillvatten. Ett praktiskt tips är att använda vattnet från huset stuprännor till att bevattna trädgårdens olika grödor.