Mätaravläsning pga ägarbyte

När ett ägarbyte på din fastighet sker, har du som säljare en skyldighet att anmäla detta till oss. Detta gör du genom följande formulär.

  Installerad matavfallskvarn*
  JaNej

  Förutvarande ägares nya adress:
  Ny ägare:
  Datum / Avläst mätarställning:
  Avläsning ska göras på tillträdesdagen.
  Om tillträde inte har skett ännu kontaktar du oss i samband med tillträde för att lämna mätarställning. Har tillträde redan skett fyller du i datum och anger mätarställning här: