Mätaravläsning pga ägarbyte

När ett ägarbyte på din fastighet sker, har du som säljare en skyldighet att anmäla detta till oss. Detta gör du genom följande formulär.

Installerad matavfallskvarn*
JaNej

Förutvarande ägares nya adress:
Ny ägare:
Avlästa mätarställningar / datum:
Avläsning ska göras på tillträdesdagen. Vid tidig anmälan kontakta oss om avläsning i efterhand: