Matavfallskvarn

Holmens el och städservice AB tar över hanteringen av matavfallskvarnar

Från och med 2023-07-01 kommer all hantering av matavfallskvarnar att skötas av Holmens el och städservice AB. Fram tills övertagandet behandlas felanmälningar och monteringar som vanligt via Mälarenergi Vatten AB.

Kontaktuppgifter till Holmens el och städservice AB:
Telefon: 076-005 22 01
Öppet måndagar, onsdagar och torsdagar mellan kl: 7:00-9:00
E-post: info@holmenskvarnar.se

Vad gäller om jag har installerad matavfallskvarn idag?

  • För er med aktuella avbetalningsplaner idag kommer fortsatt avbetalning ske via Mälarenergi Vatten AB.
  • Monteras matavfallskvarn efter 2023-06-30 faktureras det via Holmens el och städservice AB.
  • Den fasta avgiften på 20 kr/månad kommer fortfarande ske via Mälarenergi Vatten AB då det är VA-nätet som påverkas av avfallet som spolas ut via matavfallskvarnen.

Vad gäller om jag inte längre vill ha matavfallskvarnen?
Om du väljer att demontera matavfallskvarnen behöver du meddela det till aktuell hanterare samt till Vafab miljö, eftersom du då måste välja ett annat omhändertagande av organiskt avfall. Detta för att du ska bli rätt debiterad.
(Demontering under avbetalning betyder inte att avbetalningsplan upphör)

Vad bör du inte mala ner i matavfallskvarnen?
Grönsaker som är långfibriga till exempel rabarber och selleri bör undvikas. De långa fibrerna kan inte malas ner i små partiklar. ”Segt” material som rått fiskskinn och stora hårda köttben är inte heller lämpliga att mala ner. Däremot går det bra att mala ner små ben som kyckling- och fiskben.

Tips
För att ta bort eventuell lukt, kvarna en bit citron eller apelsin.
Lägg ibland i några iskuber som ”river rent” från till exempel fibrer som fastnat i rivjärnen.

När matresterna passerat din matavfallskvarn transporteras det vidare via spillvattenledningarna till avloppsreningsverket.
Där kommer det till användning i flera led, bland annat som råvara till vår gasproduktion.