Avfallskvarnar


När matresterna passerat din kvarn transporteras det vidare via spillvattenledningarna till avloppsreningsverket.
Där kommer det till användning i flera led, bland annat som råvara till vår gasproduktion.

Hur beställer jag montering och vad kostar det ?

Om du funderar på att installera MatAvfallsKvarn (MAK) i din fastighet kontaktar du oss på tel 0220-467 00.

Det du bör tänka på är att:

  • Du inte har några problem med avloppsledningarna i din fastighet, t ex stopp ofta, dålig avrinning m m
  • Det finns ett jordat eluttag placerat i diskbänksskåpet
  • Om du har en speciell diskbänk t ex marmor, sten, emaljerad etc, en eller två hoar

Avgiften för installerad Matavfallskvarn är enligt nu gällande avfallstaxa
1 386 kr/år. 
I avgiften, som du betalar under 5 år (sedan övergår matavfallskvarnen i din ägo) ingår kostnaden för själva kvarnen montering, garanti, hjälp och support vid ev problem.
(Matavfallskvarn installerad innan 2019 gäller fortfarande 8 år)

Vad kan malas ner i en matavfallskvarn?

Det mesta kan faktiskt malas ner. Grönsaker som är långfibriga t.ex. rabarber och selleri bör undvikas. De långa fibrerna kan inte malas ner i små partiklar. ”Segt” material som rått fiskskinn och stora hårda köttben är inte heller lämpliga att mala ner. Däremot går det bra att mala ner små ben som kyckling- och fiskben.

Hur mycket matavfall producerar en person varje vecka?

I genomsnitt producerar vi drygt 2 kg matavfall i veckan per person.

Tips
För att ta bort ev missfärgningar av t ex kaffe och te, kvarna en bit citron . Lägg ibland i några iskuber som ”river rent” från t ex fibrer som fastnat i rivjärnet.

OBS! Använd aldrig starka kemikalier för rengöring av kvarnen!!

Häll aldrig ut kemikalier i avloppet överhuvudtaget utan dessa skall lämnas som Farligt Avfall till Återbruket.

För samtliga avfallskvarnar vilka är uppkopplade på det kommunala VA nätet i Surahammars kommun tillkommer en avgift på 20 kr/månaden inkl. moms.