Information om VA-arbete Sagavägen

2021-12-20

Surahammars kommunalteknik AB har tillsammans med VA-verksamheten i Hallstahammar och Västerås bildat bolaget Mälarenergi Vatten AB. Mälarenergi Vatten AB kommer arbeta vidare med renoveringen av VA-ledningarna på Sagavägen.

Första etappen av Sagavägen är klar men fortsättning följer och delar av vägen kommer att bli avstängd för genomfartstrafik. Ni kan behöva parkera på gatan någon dag. Vattenleveransen till er fastighet kommer att bli avbruten några timmar dagtid 8:00-16:00 under vissa perioder.

Arbetet kommer att bedrivas ungefär enligt nedanstående tidplan:
Område 1, 16 Maj, Juni
Område 2, Juni, Juli, Augusti
Semesteruppehåll vecka 28, 29, 30 och 31
Område 3, Augusti, September
Område 4, September
Område 5, Oktober
Område A, Område där vattenleveransen blir avbruten vid enstaka tillfällen

Tappa gärna upp vatten i förväg så att ni har till det nödvändigaste under tiden. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, men det är ofarligt, öppna några tappställen (kranar) i fastigheten för att förvissa er om att vattnet är rent innan det används för exempelvis vittvätt och matlagning.

Har ni frågor angående detta så kontaktar ni:
Stefan Larsson
Byggledare
Utveckling/projekt
Tel 021-36 50 50