Ny VA-taxa från 1 april 2020

2020-04-14

Taxan för vatten och avlopp, VA, höjs med 7 procent från och med den 1 april 2020. Det är både den fasta och rörliga delen som höjs.

VA-nätet byggdes ut till stor del under 50 – 80-talet, vilket var en expansiv period i kommunen, sett till industri, ekonomi och nyetablering. Under denna period var underhållsfrågor inte första prioritet i och med att ledningsnätet var nytt, sett dess livslängd. Idag är läget annorlunda. Ledningsnätet börjar nå sin tekniska livslängd och är i behov av förnyelse. VA är en verksamhet som finansieras via taxa. Utifrån detta måste VA-taxan justeras för att kunna genomföra nödvändiga insatser på ledningsnätet.

För en normalvilla med en vattenförbrukning på 150 m³ per år, blir kostnadsökningen 39 kr per månad.