Byte av VA-ledning Björngatan

2021-01-07

Silfvernagels Maskin & Åkeri AB kommer på uppdrag av Surahammars Kommunalteknik AB att byta vattenledningen. Er fastighet kommer att beröras av tillfälliga avbrott i vattenleverans och begränsad framkomlighet under tiden arbetet fortgår. Arbetet beräknas pågå vecka 2-25. Vattenleveransen till eran fastighet kan beröras vardagar 8:00-16:00 under tiden för arbetet. Vattenavstängning kommer meddelas separat.

Tappa gärna upp vatten i förväg så att ni har till det nödvändigaste under tiden. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, men det är ofarligt, öppna några tappställen (kranar) i fastigheten för att förvissa er om att vattnet är rent innan det används för exempelvis vittvätt och matlagning.

Projektledare Surahammars Kommunalteknik AB
Fredrik Lindberg
Tel: 0220-467 26 Mail: fredrik.lindberg@suratek.se

Projektledare Silfvernagels Maskin & Åkeri AB
Conny Silfvernagel
Tel: 070-5446208 Mail: conny@silfvernagels.se

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png