Beslut om avgift för kökskvarnar

2019-05-21

Kommunfullmäktige i Surahammar har den 2019-03-04 beslutat:

att införa avgift på 20 kr / månad, vilket ska gälla för samtliga avfallskvarnar vilka är uppkopplade på det kommunala VA-nätet i Surahammars kommun

Kommunfullmäktigebeslutet träder i kraft från och med den 2019-04-01

Avfallskvarnar