Avläsning av vattenmätare placerad i brunn

2019-05-28

Vill man ha hjälp med att läsa av sin vattenmätare som är placerad i vattenmätarbrunn tar vi ut en avgift om 527 kronor inkl. moms.

I detta pris ingår även eventuell länspumpning av brunnen.

Om du behöver vår hjälp när det är dags för årets avläsning eller har andra frågor och funderingar om detta når du oss på tel 021-39 51 07 eller via mail med adress info@suratek.se