VA-taxa 2019

VA-taxan är antagen av kommunaltekniks styrelse den 17 december 2018. Anläggnings- och brukningstaxa gäller från och med 2019-01-01 tills 2020-01-01.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Surahammars KommunalTeknik AB.

VA-Taxa uppdelas i anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Snabbkontakt

Växel: 0220-467 00
9.00-12.00, 13.00-15.00
Jour: 0220-467 45
Gäller övrig tid vid akuta fel, av vatten och avlopp (ej kvarnar).

Felanmälan gällande Kommunens gator/vägar/parker och gatubelysning: Se surahammar.se

Information om GDPR