VA-avgifter 2016

Brukningsavgifter enligt VA-taxans §13.
Gäller från 2016-01-01.

Följande avgifter gäller för mätställe.
 

  2016 (2014)
Fast avgift per mätställe 3.374:-/år (3.247:-/år)
Rörlig avgift (förbrukning) 21.10:-/m3 (21.10:-/m3)
Samtliga priser inkluderar moms.    

Vid nybyggnad och tillbyggnad av fastighet, kontakta oss för fullständig taxa!

ABVA 2013

Allmänna bestämmelser för anslutning och brukandet av Surahammars Kommunaltekniks almänna vatten och avloppsanläggning i Surahammars Kommun.

Snabbkontakt

Växel: 0220-467 00
9.00-12.00, 13.00-15.00
Akuta fel: 0220-467 45

OBS! För anmälan vid akuta fel vatten och avlopp (ej kvarnar) övrigt tid når du oss via vår jourtel. 0220-467 45

Felanmälan gällande:
Kommunens gator/vägar/parker och gatubelysning

Hänvisning till kommunen

www.surahammar.se