ABVA Surahammar

ABVA 2013

Allmänna bestämmelser för anslutning och brukandet av Surahammars Kommunaltekniks almänna vatten och avloppsanläggning i Surahammars Kommun.

Snabbkontakt

Växel: 0220-467 00
9.00-12.00, 13.00-15.00
Akuta fel: 0220-467 45

OBS! För anmälan vid akuta fel vatten och avlopp (ej kvarnar) övrigt tid når du oss via vår jourtel. 0220-467 45

Felanmälan gällande Kommunens gator/vägar/parker och gatubelysning: Se surahammar.se

Information om GDPR