Rutin spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun

2016-09-12

Spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun kommer att ske två gånger per år, på våren (Maj - Juni) och hösten (Oktober - December). Vi har fastställd följande veckor respektive område vilket kan ändras beroende på vädret.

enligt följande:

V. 16 i Ramnäs
V. 17 i Virsbo
V. 18-19 i Surahammar


V. 38-39 i Ramnäs
V. 39-40 i Virsbo
V. 40-41 i Surahammar

Missfärgning av vattnet kan ske. Iakttag försiktighet vid tvätt och matlagning.
Låt gärna vattnet rinna ett tag innan ni använder det.

För ytterligare information, kontakta KommunalTekniks växel 0220-467 00.