Beslut justering av VA-taxa 2020

2020-03-25

Vid Surahammars KommunalTeknik AB:s styrelsemöte 2019-12-13 beslutade styrelsen:

att höja brukningstaxan (fast- och rörligavgift) med 7%. Anläggningstaxan är oförändrad. 

Anläggnings- och brukningstaxa gäller från och med 2020-04-01 till 2021-01-01

Vid frågor kontakta Surahammars KommunalTeknik AB 0220-467 00