Beslut justering av VA-taxa 2018

2018-03-02

Vid Surahammars KommunalTeknik AB:s styrelsemöte 2017-12-15 beslutade styrelsen:

att höja anläggningsavgiften vid nybyggnation för anslutning till Surahammars kommunalTeknik AB:s allmänna VA-anläggning med 70%

Vid frågor kontakta Surahammars KommunalTeknik 0220-467 00