Beslut justering av VA-taxa

2016-09-26

Vid Surahammars KommunalTeknik AB:s styrelsemöte 2016-09-26 beslutade styrelsen:

  • att höja de fasta avgifterna i VA-taxan med 5%
  • att höja brukningsavgifterna för avfallshanteringen med 5%, undantaget avgiften för organiskt avfall, de sk ”bruntunnorna”.

Vid frågor kontakta Surahammars KommunalTeknik 0220-467 00