Avgifter 2016, VA och Renhållning

2015-12-07

Den fasta och rörliga avfallsavgiften höjs med 5%, undantaget den fasta och rörliga avgiften för bio-/matavfall, sk bruntunna.
Den fasta avgiften för VA höjs med 5%. Den rörliga avgiften förblir densamma som under 2015.
Avgiftsändringarna gäller fr o m 2016-01-01
För ytterligare information kan ni kontakta KommunalTeknik AB på 0220-467 00