Avfallskvarnar

Avfallskvarnar

En av våra viktigaste satsningar är utbyggnaden med matavfallskvarnar. Avloppen anpassas löpande för att hushållen enkelt ska kunna ordna sin avfallshantering.
När matresterna passerat din kvarn transporteras det vidare via spillvattenledningarna till avloppsreningsverket.
Där kommer det till användning i flera led, bland annat som råvara till vår gasproduktion.

Hur beställer jag montering och vad kostar det ?

Om du funderar på att installera MatAvfallsKvarn (MAK) i din fastighet kontaktar du oss på tel 0220-467 00. Det du bör tänka på är att:

  • Du inte har några problem med avloppsledningarna i din fastighet, t ex stopp ofta, dålig avrinning m m
  • Det finns ett jordat eluttag placerat i diskbänksskåpet
  • Om du har en speciell diskbänk t ex marmor, sten, emaljerad etc, en eller två hoar

Avgiften för installerad Matavfallskvarn är enligt nu gällande avfallstaxa 866 kr/år. 
I avgiften, som du betalar under 8 år (sedan övergår matavfallskvarnen i din ägo) ingår kostnaden för själva kvarnen montering, garanti, hjälp och support vid ev problem.

Vad kan malas ner i en matavfallskvarn?
Det mesta kan faktiskt malas ner. Grönsaker som är långfibriga t.ex. rabarber och selleri bör undvikas. De långa fibrerna kan inte malas ner i små partiklar. ”Segt” material som rått fiskskinn och stora hårda köttben är inte heller lämpliga att mala ner. Däremot går det bra att mala ner små ben som kyckling- och fiskben.

Hur mycket matavfall producerar en person varje vecka?
I genomsnitt producerar vi drygt 2 kg matavfall i veckan per person.

Tips
För att ta bort ev missfärgningar av t ex kaffe och te, kvarna en bit citron . Lägg ibland i några iskuber som ”river rent” från t ex fibrer som fastnat i rivjärnet.

OBS! Använd aldrig starka kemikalier för rengöring av kvarnen!!

Häll aldrig ut kemikalier i avloppet överhuvudtaget utan dessa skall lämnas som Farligt Avfall till Återbruket.

Snabbkontakt

Växel: 0220-467 00
9.00-12.00, 13.00-15.00
Akuta fel: 0220-467 45

OBS! För anmälan vid akuta fel vatten och avlopp (ej kvarnar) övrigt tid når du oss via vår jourtel. 0220-467 45

Felanmälan gällande Kommunens gator/vägar/parker och gatubelysning: Se surahammar.se

Information om GDPR