Viktig information med arbete med dagvattenanslutningar i ert område

2020-03-02

Pollex AB kommer på uppdrag av Surahammars kommunalteknik AB att invertera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunensledningar