Vattenavstängning för arbete på VA-ledning. Norrgårdsgränd

2020-01-27


På grund av arbete med vattenledningsnätet kommer vattenleveransen till er fastighet att vara avstängd under vissa tider:

27/1 22:00 – 28/1 05:00

Tappa gärna upp vatten i förväg så ni har till det nödvändigaste under tiden.
När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, men det är ofarligt, öppna några tappställen (kranar) i fastigheten för att förvissa er om vattnet är ren innan det används för exempelvis vittvätt och matlagning.

Har ni frågor angående detta så kontaktar ni:

Fredrik Lindberg
SURAHAMMARS KOMMUNALTEKNIK AB
Tel 0220-467 26 alt 0220-467 00