Vattenavstängning för arbete på VA-ledning. Källmoravägen

2020-03-16

På grund av arbete med vattenledningsnätet kommer vattenleveransen till er fastighet att vara avstängd under vissa tider:

Ons 18/3 8:00-16:00 & ev Tors 19/3 8:00-16:00

Tappa gärna upp vatten i förväg så att ni har till det nödvändigaste under tiden.
När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, men det är ofarligt, öppna några tappställen (kranar)
i fastigheten för att förvissa er om att vattnet är rent innan det används för exempelvis vittvätt och matlagning.

Har ni frågor angående detta så kontaktar ni:

Fredrik Lindberg
SURAHAMMARS KOMMUNALTEKNIK AB
Tel 0220-467 26 alt 0220–46700


För drabbade fastigheter se bifogad karta