Trafikavstängning Dalavägen-Källbergsvägen Surahammar Västmanland 25 September 2017 - 14 Oktober 2017

2017-09-20

Måndag den 25 september till Lördag den 14 oktober kommer Dalavägen vara stängd för genomfart vid Källbergsvägen.

Vi kommer öppna Orrspelsvägen och Östra infarten till Källbersvägen för personbilstrafik, se bifogad fil.

Vid Orrspelsvägen kan inga lastbilar eller bussar ta sig fram.

Gående kan passera.