Spolning av vattenledningsnätet i Virsbo. Vecka 46, 13-16 november

2018-11-12

Spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun kommer att ske
Vecka 46, 13 –16 november i Virsbo.

Missfärgning av vattnet kan ske. Iakttag försiktighet vid tvätt och matlagning.

Låt gärna vattnet rinna ett tag innan ni använder det.

För ytterligare information kontakta:
Surahammars KommunalTeknik AB på tel. 0220-467 00

Spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun kommer att ske
Vecka 46, 13 –16 november i Virsbo.

Missfärgning av vattnet kan ske. Iakttag försiktighet vid tvätt och matlagning.

Låt gärna vattnet rinna ett tag innan ni använder det.

För ytterligare information kontakta:
Surahammars KommunalTeknik AB på tel. 0220-467 00