SPOLNING AV VATTENLEDNINGSNÄTET I SURAHAMMARS KOMMUN

2019-05-03

Spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun kommer att ske

Vecka 19–20 Surahammar, Vecka 22–22 Ramnäs och Virsbo.

Missfärgning av vattnet kan ske. Iakttag försiktighet vid tvätt och matlag¬ning.
Låt gärna vattnet rinna ett tag innan ni använder det.

För ytterligare information kontakta:
Surahammars KommunalTeknik AB på tel. 0220-467 00