Trafikavstängning Hagavägen

2018-11-08

2018-11-08

Pga VA-arbete på Hagavägen, kommer vägen att vara avstängd för genomfart kl. 8:00-16:00 idag Torsdag 8:e November.

Parkering finns tillgänglig i gulmarkerat område. 

Har nå frågor angående detta kontaktar ni: 

Fredrik Lindberg

Surahammars KommunalTeknik AB 0220-467 00