Förlängd trafikavstängning på Dalavägen

2017-10-16

Förlängningen gäller till den 17 november 2017