Vi jobbar nära dig

Surahammars KommunalTeknik ansvarar för den tekniska försörjningen i Surahammar.
Verksamheten omfattar vatten och avlopp. Vi ansvarar även för installation av matavfallskvarnar.

 

Surahammars Kommunalteknik

Foto: Kim Lill, Photo Westmannia

Vi ett helägt kommunalt bolag som startade 1992.
Vi arbetar för långsiktiga effektiva lösningar när det gäller vatten och avlopp för både privatpersoner och företag.

Vårt verksamhetsområde är Surahammars kommun som består av centralorterna Surahammar, Ramnäs och Virsbo med omnejd. Vi är idag 15 anställda som arbetar med att säkra Vatten & Avloppsverksamheten.

Finns alltid personal i beredskap dygnet runt!

Från den 1 januari 2017 lämnar Surahammars kommun/Surahammars KommunalTeknik AB över avfallshantering till VafabMiljö Kommunalförbund.

Vattenkiosk

För mer info och blanketter gå in på Vattenkiosk under Vatten och Avlopp, eller

klicka här.

Snabbkontakt

Växel: 0220-467 00
9.00-12.00, 13.00-15.00
Akuta fel: 0220-467 45

Felanmälan gällande:
Kommunens gator/vägar/parker
Vardagar: 07.00-16.00, 0220-467 46
E-post: gatorvagar@suratek.se

Kommunens gatubelysning
Vardagar: 0220-467 47
E-post: gatubel@suratek.se

Öppettider Återbruk
Vafab